Provinciaal Belang Fryslân
Lokaal Eerst!

Verkiezingsprogramma

provinciaal Belang Fryslân is de spreekbuis van de onafhankelijke lokale partijen in de provincie Fryslân. We staan dicht bij inwoners, ondernemers en instellingen, wij willen hun belangen vertegenwoordigen in de provincie. Dit vraagt om maatwerk per gemeente want zij staan immers dichterbij hun inwoners. Doordat de lokale partijen hun krachten hebben gebundeld in provinciaal Belang Fryslân zorgen we dat de provinciale politiek toch lokaal blijft. Lokaal eerst!

Uitgangspunten:

● Beleid voeren op hoofdlijnen en de ruimtes laten aan de gemeenten om het in te kleuren.
● Gemeenten ondersteunen, faciliteren en indien nodig financieren.
● Inwoners, ondernemers en instellingen vooraf betrekken bij ingrijpende plannen in hun leefomgeving.
● Gemeenten betrekken bij plannen en ontwikkelingen van de provincie


Download hier ons verkiezingsprogramma!